Všebecné obchodné podmienky UNIVENTA Prešov, s.r.o.

There are no translations available.

Na základe žiadosti z dňa 06.06.2012 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2012-SRS-138 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.