Všebecné obchodné podmienky REMOT SI, s.r.o.

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti  zo dňa 28.10.2011 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2011-SRS-422 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.