Pridanie nového žalobného návrhu
Pre pridanie nového žalobného návrhu prosím vyplňte nasledujúci formulár.
Položky označené * sú povinné.

Vec *

Žalobca:

Názov (PO)/Meno a priezvisko (FO) *
IČO/RČ *
Sídlom / Bytom *
Email *

Žalovaný:

Názov (PO)/Meno a priezvisko (FO) *
IČO/RČ 
Sídlom / Bytom 
Email 

Prílohy:

Rozhodcovská zmluva
Odpíšte prosím text z obrázku (iba 4 tmavé písmená) *