Podanie žalobného návrhu
Vec
Žalobca
Názov (PO), Meno a priezvisko (FO)
IČO
Sídlom/Bytom:
E-mail *
Žalovaný
Názov žalovaného (PO), Meno a priezvisko (FO)
IČO (rodné číslo alebo dátum narodenia):
Sídlom/Bytom:
E-mail: *
Prílohy
Žalobný návrh
Rozhodcovská zmluva Pripojte rozhodcovskú zmluvu
Dôkazy
OVERENIE
Opíšte prosím 4 tmavé znaky.