Všebecné obchodné podmienky UNIVENTA Trenčín, s.r.o.

  • PDF

Na základe žiadosti z dňa 31.05.2012 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2012-SRS-129 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.