Všeobecné obchodné podmienky Vlastimil Mrva

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti  zo dňa 26.08.2010 v zmysle § 32 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl.2 ods. (3) písm. g. Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2010-SRS-303 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky Emília Navrátilová - UROB SI SÁM-LH

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti  zo dňa 24.08.2010 v zmysle § 32 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl.2 ods. (3) písm. g. Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2010-SRS-276 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky Štefan Ratkoš - UNIMIX ELEKTRONIK

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti  zo dňa 03.08.2010 v zmysle § 32 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl.2 ods. (3) písm. g. Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2010-SRS-237 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky Jozef Kubovčík - BAUMAT SK, s.r.o.

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti  zo dňa 12.08.2010 v zmysle § 32 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl.2 ods. (3) písm. g. Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2010-SRS-249 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.