Všebecné obchodné podmienky UNIVENTA Trenčín, s.r.o.

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti z dňa 31.05.2012 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2012-SRS-129 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Všebecné obchodné podmienky UNIVENTA Bratislava, s.r.o.

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti z dňa 22.04.2012 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2012-SRS-124 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky UNIVENTA s.r.o.

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti z dňa 27.04.2012 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2012-SRS-101 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Všebecné obchodné podmienky RAMIPRINT s.r.o.

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti z dňa 08.03.2012 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2012-SRS-065 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.