Všebecné obchodné podmienky REMOT SI, s.r.o.

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti  zo dňa 28.10.2011 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2011-SRS-422 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky M+M PREFA s.r.o.

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti  zo dňa 18.10.2011 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2011-SRS-408 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky PORTING, s.r.o.

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti  zo dňa 19.08.2011 v zmysle § 32 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl.2 ods. (3) písm. g. Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2011-SRS-366 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky - FA-BRICK, s.r.o.

  • PDF
There are no translations available.

Na základe žiadosti  zo dňa 22.03.2011 v zmysle § 32 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl.2 ods. (3) písm. g. Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2011-SRS-167 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.